Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Pomůžeme vám se sestavením individuálního vzdělávacího plánu

Vážení učitelé,

máte i v tomto školním roce ve své třídě žáky, pro které je nezbytné promýšlet individualizovaný způsob vzdělávání? Pro některé z nich budete vytvářet i písemné individuální vzdělávací plány (IVP) nebo plány pedagogické podpory (PLPP)? Nezapomněli jsme na vás! Opět jsme pro vás zaktualizovali jeden z nejnavštěvovanějších pohledů Metodického portálu RVP.CZ Plány IVP a PLPP v základním vzdělávání, který se právě individualizaci výuky věnuje.

Co v on-line prostředí můžete:

- Inspirovat se z výčtu možností realizace podpůrných opatření, která ostatní učitelé využívají ve výuce

- Podívat se na mnohá krátká videa, jak ve školské praxi druzí individualizaci výuky realizují – vybrat si z nabídky záznamů výukových metod, organizace výuky, zadávání a plnění úkolů, ověřování vědomostí i hodnocení žáků to, co vás zajímá. Vyzkoušeli jste ve výuce například šifrovací hru, experiment, kooperativní učení, manipulativní činnosti, sebehodnoceni žáka?

- Vyhledat v seznamu pomůcek a učebních materiálů pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování, z důvodů specifických poruch učení, z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek ty, které jsou vhodné pro vaše žáky

- Vybrat si ze seznamu speciálních učebnic a pracovních listů pro žáky s mentálním postižením (v souladu s minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření nebo v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání základní škola speciální) ty, které žáci využijí

- Pracovat s aktuálním interaktivním formulářem IVP (upraveným i pro více školních předmětů)

- Nahlédnout do zpracovaných IVP i PLPP pro žáky s různými druhy znevýhodnění v jednotlivých ročnících; v některých případech i pro konkrétního žáka po dobu více školních let

- Zvážit (po zhlédnutí webináře Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi) způsob využívání PLPP na škole

- Nastavit si pomocí doporučovaného způsobu vyhodnocování IVP nový ověřený postup

- Dohledat potřebné legislativní dokumenty i metodická doporučení MŠMT

Ačkoli v případě učitelů škol mateřských je realizace individualizovaného vzdělávání samozřejmostí, lze na stránkách Metodického portálu RVP.CZ nalézt srovnatelné informace využitelné i v předškolním vzdělávání. Vše je dostupné na pohledu Plány IVP a PLPP v předškolním vzdělávání.